learnindustry branding guideline... in een webpage zodat je lekker makkelijk kan knippen en plakken.

· people focused learning · people focused learning · people focused learning · people focused learning
· people focused learning · people focused learning · people focused learning · people focused learning

ons logo.

volledig logo

beeldmerk

wordmark

ons kleurprofiel.

dark grey

#2D2D2C

yellow

#F9DC41

light grey

#F9F9F9

beige

#D5D1C9

paper

#F9F9F4

het Stolzl font.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890:?!

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890:?!

font sizes cheatsheet.

Minimale grootte
InDesign: 26
Storyline: 20

Gemiddelde tekst grootte
InDesign: 40
Storyline: 30

Grote titel
InDesign: 120
Storyline: 80

titels en quotes hebben geen hoofdletters en we houden van big bold statements.

we houden van witruimte.

zo is er meer aandacht en rust

grafische elementen.

beweeg je muis om de elementen te laten dansen